Svet-Stranek.cz
Petra Smrčková
Vlasová kosmetika

obchodní podmínky:Petra Smrčková

obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícímzboží z internetového obchodu www.vlasova-kosmetika.svet-stranek.cz.
Kupujícím je zákazník, který si určité zboží objedná přes e-shop www.vlasova-kosmetika.svet-stranek.cz
Prodávajícím je Smrčková Petra, Dolní Cerekev 53, Dolní Cerekev, 58845 IČ: 75221667.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
Objednávky jsou přijímány prostřednictvím internetového obchodu www.vlasova-kosmetika.svet-stranek.cz
Objednávat zboží lze kdykoliv. Vaši objednávku vyřídíme v co nejkratším termínu.

CENY ZBOŽÍ
Ceny jsou uvedené u každého druhu zboží a prodávající má právo je běhemdne upravovat tak, aby byly vždy aktuální. Pro kupujícího jsourozhodující ceny platné v okamžiku odeslání objednávky.

DODÁNÍ ZBOŽÍ
Zboží odesíláme přes Českou poštu.
Při předání zboží k doručení České poště bude zákazník informován e-mailem.
Je možné dohodnout se s prodávajícím i na osobním odběru zboží v kadeřnictví v Dolní Cerekevi.

Obvyklá dodací lhůta je 3 až 14 dní.
Zboží, které je skladem odesíláme do 3 pracovních dnů nebo po připsání částky na účet.

V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedených termínech,zkontaktujeme kupujícího a dohodneme se na dalším postupu v danémobchodním případě.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část vpřípadech, že objednané zboží se již nevyrábí nebo není v danou dobu dostupné. V těchto případech bude kupující neprodleně ze stranyprodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokudkupující již poukázal částku za zboží na účet prodávajícího, bude muvrácena zpět.

Objednávku lze stornovat do max. 1 hodiny od objednání.Nakupující mápovinnost o tomto kroku neprodleně informovat prodejce !!!Storno nenímožné, pokud již byla zásilka vyexpedována !!


ZÁRUKA
Záruční doba je různá podle druhu zboží. Minimální doba záruky se řídí platným zákonem ČR.

REKLAMACE
Zboží je vždy důkladně baleno tak, aby při přepravě nedošlo k jehopoškození. Zákazník je povinnen při přebírání zboží překontrolovat, zdanejsou na zásilce viditelné známky mechanického poničení obalu. Pokudby se tak stalo, je nutné reklamaci uplatňovat u České pošty.
Reklamace se nevztahuje na zboží, které bylo poškozeno nevhodným zacházením, opotřebením nebo na zboží podléhající rychlé zkáze.

Reklamované zboží je nutno zaslat v kompletním stavu zpět prodávajícímu doporučeně (ne dobírkou!) skopií dokladu o pořízení a stručným popisem vad na adresu prodávajícíhoa informovat ho o této skutečnosti.
Pak má prodávající 30 dnů na to, aby zboží opravil, vyměnil nebo vrátilzákazníkovi peníze v závislosti na tom, o jakou vadu se jedná.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Zákazník má dle § 53 odst. 6 a 7 Občanského zákoníku v platném znění367/2000 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetízboží bez udání důvodu. V takovém případě je kupující povinnen ovyužití tohoto práva informovat prodávajícího, doručit zboží (včetněpříslušenství a všech dokladů) na vlastní náklady doporučeně Českoupoštou (ne na dobírku!) a to do 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud bude vrácené zboží v původním obalu a nepoškozeném stavu, vrátíprodávající zákazníkovi peníze na jeho bankovní účet nebo zašlepoštovní poukázkou za poplatek 50 Kč a to do 30 dnů od obdrženívráceného zboží.
Prodávající má právo dle § 415 Občanského zákoníku odečíst z kupní cenyzboží, kterou má vrátit kupujícímu, nezbytné náklady spojené s dodávkouzboží.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Provozovatel internetového obchodu www.vlasova-kosmetika.svet-stranek.czse zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetístraně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použitapouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání sosobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranuosobních dat.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z uzavřeného smluvníhovztahu se řídí právním řádem ČR. Případné spory budou řešeny přednostněsmírnou cestou, pokud by se to nepodařilo, rozhodl by poté soud.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.4. 2010. Obchod Vlasová-kosmetika má právo je pozměnit (např. v závislosti na změně zákona apod.) bez předchozího upozornění.